Etter 1,5 år i lock down har vi sjansen til å starte på nytt. Den må vi bruke for alt det er verdt.

Klikk på knappen for å bli med!

#Restartnorge

En dugnad for alle som vil bidra til at gjenåpningen skaper et bedre og mer bærekraftig samfunn.

Les mer

#restarthverdagen

Pandemien satt tidsklemma satt på pause. Når samfunnet åpner kan vi enten ta fart inn i hamsterhjulet eller organisere oss smartere.

Les mer

#restartjobben

1,5 år med hjemmekontor har vært nok for de fleste, men få vil tilbake til hovedkontoret. Den post-pandemiske arbeidsplassen blir aldri som før.

Les mer

#restartmiljøet

Da pandemien traff gikk forbrukssamfunnet ned for telling. Nå har vi sjansen til å bygge opp en bærekraftig økonomi rustet for fremtidens kriser.

Les mer

Dugnadsdeltakere

Vi #restarter Norge

Hvordan kan vi sørge for at vi begynner å leve riktig etter 1,5 år i lock down?

#restartlæring

Gode læringsmiljø er tuftet på samarbeid mellom skole, hjem og lokalmiljø. Det siste 1,5 året har vi knapt sett hverandre, men nå starter vi opp igjen – sammen.

Les mer

#restartledelse

Mulighetene for å utvikle nye løsninger og konkurransedyktige organisasjoner er aldri større enn i kjølvannet av en krise. Det krever en ny form for lederskap.

Les mer