– Mennesker er muligheter.

– Mennesker er muligheter.

– Korona har gitt oss en forsmak på den varslede omsorgskrisen i Europa de neste årene. Nå må vi bruke gjenåpningen til å ta grepene som trengs for å organisere oss smartere.

I 2015 startet Fredrik Gulowsen Nyby, en digital plattform som gjør det enkelt for ansatte i offentlig sektor å be om hjelp, og enkelt for innbyggere å bidra innenfor trygge rammer.

– Ved å ta i bruk teknologi kan kommunene bidra til å redusere presset på de ansatte i helsevesenet, sier Gulowsen.

Morgendagens velferdssamfunn: – Vi må bruke gjenåpningen til å organisere oss for fremtidens utfordringer, sier Fredrik Gulowsen i Nyby.


Snudde seg over natta
I løpet av korona-pandemien har Nyby opplevd hvordan et presset helsevesen har snudd seg rundt for å få maksimalt ut av sine ressurser.

– I pandemien har offentlig sektor virkelig vist at de kan snu seg rask. Over 50 kommuner og organisasjoner i Norge og Sverige har tatt i bruk Nyby som verktøy for å frigjøre flere hender til viktige velferdsoppgaver, samtidig som de skaper et mer inkluderende samfunn der alle kan bidra, forteller Gulowsen.Gjør det enklere å hjelpe – og få hjelp
Resultatet er at langt flere helseansatte har hatt anledning til å formidle behov for hjelp til ærender, følge til lege, mosjon eller sosiale aktiviteter, direkte til kvalifiserte innbyggere og frivillige. Det sparer mye tid, men gir først og fremst et bedre tjenestetilbud til mennesker som trenger det.

For å bygge videre på erfaringene fra pandemien,  deltar nå Nyby i dugnaden for å restarte Norge. På den måten kan de helseansatte kan bruke mest mulig av sin tid på å hjelpe de mest sårbare.

– 2020 har for alvor satt ensomhet og utenforskap på dagsordenen. I motsetning til mye annen velferdsteknologi er ikke Nyby et verktøy for å erstatte mennesker, men for å knytte mennesker sammen. Vår ambisjon er å gjøre det enklere å enklere for folk å be kommuner og organisasjoner om hjelp med Nyby, men også gjøre det enklere å bidra, slik at flere opplever verdien av å hjelpe og føler seg nyttige, sier Gulowsen.