– Vi voksne må ta gjenåpningen på alvor.

– Vi voksne må ta gjenåpningen på alvor.

– Ingenting er så viktig som et godt og trygt oppvekstmiljø når hverdagen gjenåpner for alvor.

Siri Abrahamsen i World Of Empathy utvikler et oppvekstprogram for barn og unge i nært samarbeid med barnehager, skoler og andre organisasjoner som er viktig i et lokalmiljø. I løpet av pandemien har hun vært vitne til hvordan mindre sosial kontakt og samhandling har gått utover mange barns livskvalitet og psykiske helse. 

– Det er viktig at vi som er voksne tar gjenåpningen på alvor. Vi må ikke bare tenke på egne barn, men være bevisst på å inkludere de som har isolert seg og hatt det vanskelig under lock down. Det er vårt ansvar å skape et trygt og godt oppvekstmiljø for alle – og gjenåpningen representerer en unik anledning til å gjøre ting bedre enn før, sier Abrahamsen.

Bevisstgjøring viktig: – Vi må passe på så vi ikke faller tilbake til gamle uvaner, sier Siri Abrahamsen.


Felles ansvar å skape et godt oppvekstmiljø
I en hektisk hverdag er det fort gjort å havne tilbake i gamle spor, uvaner og tidsklemmer, selv om de fleste av oss egentlig ønsker forandring.

– Vi må bruke tid til å tenke gjennom og snakke om  hvordan vi ønsker å ha det. Hvordan vi vil organisere hverdagen vår, hvordan vi vil samhandle og hjelpe hverandre mer for å legge til rette for at lokalmiljøene vi bor i har de beste forutsetninger for å preges av glede, mestring og utvikling, sier Abrahamsen. Hun oppfordrer til mer samarbeid mellom barn, skole, foreldre og lokalmiljø. 

– Nøkkelen til et godt, trygt og positivt oppvekstmiljø ligger i samarbeid mellom de viktigste aktørene i barnas liv. Vi har lenge vært altfor lite flinke til å bruke hverandre som ressurser, men nå som vi skal begynne å samhandle med hverandre etter snart 1,5 år med lite dialog har vi verdens beste mulighet til å ta i bruk nye verktøy for å gjøre det bedre enn før.