Deler kompetanse på dugnad.

Deler kompetanse på dugnad.

– Vi håper våre eksperter kan inspirere til at flest mulig får oppleve en god gjenåpning.

Talerlisten organiserer over 600 foredragsholdere med ekspertise på områder som kultur, ledelse, innovasjon, teknologi og bærekraft. Den totale kompetansen til foredragsholderne berører de fleste områdene som har behov for nytenkning når samfunnet skal gjenåpnes.

En restart er tid for refleksjon, diskusjon og erfaringsdeling om hvordan vi ønsker å utvikle hverdagslivet, jobben og samfunnet vårt i årene som kommer. Mange av våre talere har lang erfaring og vet hva som trengs for å lykkes med positive endringer som enkeltmennesker, arbeidstakere og organisasjoner. Ved å dele kompetansen vår på dugnad håper vi å inspirere til at flest mulig får oppleve en god gjenåpning, sier Nils Apeland, grunnlegger av Talerlisten.no.


Felles ansvar: – Alle som har kompetanse som kan hjelpe oss med å gjenåpne riktig, har et ansvar for å dele den, sier Nils Apeland.Kommunikasjon er nøkkelen til konstruktiv endring
Apeland har selv bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver og omdømmeekspert.

– Mennesker er vanedyr og erfaringsmessig har vi en tendens til å falle tilbake til gamle uvaner. Etter 1,5 år på pause har vi nå en unik mulighet til å endre oss samtidig, men skal vi klare det må vi både inspirere hverandre og snakke sammen. God kommunikasjon mellom ledelse og ansatte er helt avgjørende hvis den skal skape konstruktiv endring, så det blir viktig for alle fremover.


Sosialt sulteforet
Etter 1,5 år preget av forbud mot større samlinger har tusenvis av kurs og konferanser blitt avlyst. Apelands eget selskap har utviklet digitale alternativer og klart seg gjennom en tøff tid.

– Behovet for fysiske møteplasser har aldri vært større. Mange har utviklet gode digitale alternativer, men nå får vi tilbakemeldinger fra stadig flere om at de er sosialt sulteforet og trenger fysisk inspirasjon. Likevel vil vi ikke gå tilbake til slik det var før. I årene fremover vil digital og fysisk inspirasjon og læring vokse inn i hverandre og gi et bedre og mer helhetlig tilbud til alle. Slik blir det også med arbeidsplassen og måten vi kommuniserer på, og det ser vi frem til å sette mer fokus på gjennom vår deltakelse i Restart Norge, sier Apeland.